Oud papier en frituurvet

Papier

U kunt al tientallen jaren uw oud papier in de papier containers bij ons kwijt. Onze scoutinggroep krijgt hiervoor elk jaar een financiële bijdrage en komt volledig ten goede aan de scoutinggroep.

Helaas is de afzetmarkt voor oud papier dit jaar plotsklaps drastisch in elkaar gezakt. Op 18 december heeft het bedrijf dat het oud papier ophaalt ons geïnformeerd  dat met ingang van 1 januari 2020 voor elke keer als de papier containers geleegd moeten worden de scoutinggroep hiervoor moet gaan betalen.

U begrijpt dat hierdoor het voor onze scoutinggroep niet meer rendabel is om door te gaan met het inzamelen van oud papier. Het gevolg is dat wij dus helaas afscheid moeten gaan nemen van de papier containers, maar ook van de 350 euro die wij hiermee jaarlijks zullen missen in onze begroting.

Het stopzetten van de inzameling kan ook voor u een verandering betekenen, bijvoorbeeld indien u altijd het oud papier naar ons wegbracht. Hieronder vindt u de alternatieven:

·       Indien u in Aalsmeer woont en u nog geen blauwe container heeft dan kunt u deze container aanvragen via de afdeling Publieksinformatie bij De Meerlanden 0297-381777. Deze container zal na uw aanvraag binnen enkele dagen kosteloos geleverd worden bij uw huisadres.

·       Indien u in de Haarlemmermeer woont dan kunt u het oud papier bij centrale inzamelplekken in de gemeente inleveren.

·       Tenslotte is het altijd voor huishoudens uit Aalsmeer en de Haarlemmermeer altijd mogelijk om oud papier kosteloos in te leveren bij de Milieustraat van De Meerlanden aan de Aarbergerweg in Rijsenhout. 

Wij willen iedereen hartelijk danken die het papier al die jaren bij ons heeft ingeleverd!

Oud frituurvet

Wij hebben twee containers staan waarin u oud frituurvet in afgesloten flessen kunt inleveren.  Hiervoor ontvangt onze scoutinggroep ook een vergoeding. Alle beetjes helpen!

U kunt Scouting Wiol en Willem Barendsz ook steunen met een donatie en uw gift overmaken op onze rekening NL11 INGB 0005843490 t.n.v. Wiol en Willembarendsz Aalsmeer. 

Uw gift komt ten goede aan de uitvoering en ondersteuning van de scouting activiteiten. We kunnen het geld heel goed gebruiken en bij voorbaat dank voor uw gebaar.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit schrijven, dan kunt u altijd contact opnemen 

 

Leiding gevraagd!

Scoutinggroep Wiol & Willem Barendsz. Zoekt actieve leiding voor diverse speltakken. De tijden hangen af van de opkomst van de groep en de leeftijd waarmee je aan de slag wilt. Het gaat in principe om de vrijdagavond, zaterdagochtend of -middag. Leiding geven bij de Scouting is een leuke en gezellige vrijetijdsbesteding zowel met de kinderen als de overige leiding binnen de groep! Voor verdere informatie via het contactformulier

Oud papier en oud frituurvet

Helaas is het niet meer mogelijk om bij ons oud papier in te leveren, u kunt nog wel uw gebruikte frituurvet (in plastic flessen) deponeren in de gele container. Wilt u hier meer over weten? Klik dan hier

Giften en schenkingen

Wilt u Scouting Wiol en Willem Barendsz. een warm hart toedragen? dan kunt u vrijwillig geld storten op onze rekening
NL11 INGB 0005843490 tnv Wiol en Willembarendsz Aalsmeer. Uw gift komt ten goede aan de uitvoering of ondersteuning van de scouting activiteiten. We kunnen het heel goed gebruiken en bijvoorbaat dank voor uw gebaar.