Aanstelling beleid

Onze scoutinggroep bestaat uit kaderleden (vrijwilligers) die werken met een groep 'kwetsbare mensen'. Deze groep betreft hier jeugdleden die deelnemen aan de scouting activiteiten die worden georganiseerd door onze groep en tijdens deze activiteiten afhankelijk zijn van de vrijwilligers. Deze scouting activiteiten worden in georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald verricht ten behoeve van haar leden of de samenleving. Het aanstelling beleid voor vrijwilligers maakt deel uit van het preventiebeleid ter bescherming van deze groep. Onze scoutinggroep hanteert het aanstelling beleid voor haar kaderleden. In onze scoutinggroep zijn er verschillende soorten kaderleden, zoals leidingleden, groepsbestuursleden, stichting bestuursleden, Stamleden, Loodschen of Werkploeg genoemd. 

Aanstelling beleid

Leiding gevraagd!

Scoutinggroep Wiol & Willem Barendsz. Zoekt actieve leiding voor diverse speltakken. De tijden hangen af van de opkomst van de groep en de leeftijd waarmee je aan de slag wilt. Het gaat in principe om de vrijdagavond, zaterdagochtend of -middag. Leiding geven bij de Scouting is een leuke en gezellige vrijetijdsbesteding zowel met de kinderen als de overige leiding binnen de groep! Voor verdere informatie via het contactformulier

Giften en schenkingen

Wilt u Scouting Wiol en Willem Barendsz. een warm hart toedragen? dan kunt u vrijwillig geld storten op onze rekening
NL11 INGB 0005843490 tnv Wiol en Willembarendsz Aalsmeer. Uw gift komt ten goede aan de uitvoering of ondersteuning van de scouting activiteiten. We kunnen het heel goed gebruiken en bijvoorbaat dank voor uw gebaar.