Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag( V.O.G.)

Scouting Nederland wil haar leden een fysiek en sociaal veilige omgeving bieden. De Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) is hierin een belangrijk hulpmiddel.
Het aanvragen van een V.O.G. voor vrijwilligers binnen Scouting zijn gratis. Voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) vind je hier het 10 stappenplan.

Download hier het stappenplan

Leiding gevraagd!

Scoutinggroep Wiol & Willem Barendsz. Zoekt actieve leiding voor diverse speltakken. De tijden hangen af van de opkomst van de groep en de leeftijd waarmee je aan de slag wilt. Het gaat in principe om de vrijdagavond, zaterdagochtend of -middag. Leiding geven bij de Scouting is een leuke en gezellige vrijetijdsbesteding zowel met de kinderen als de overige leiding binnen de groep! Voor verdere informatie via het contactformulier

Giften en schenkingen

Wilt u Scouting Wiol en Willem Barendsz. een warm hart toedragen? dan kunt u vrijwillig geld storten op onze rekening
NL11 INGB 0005843490 tnv Wiol en Willembarendsz Aalsmeer. Uw gift komt ten goede aan de uitvoering of ondersteuning van de scouting activiteiten. We kunnen het heel goed gebruiken en bijvoorbaat dank voor uw gebaar.