Opkomst info

Programma

De wilde vaart (jongens + meiden 16 t/m 20 jaar) hebben elke zaterdag zeilopkomst van 13.00-17.30 uur of winteropkomst (nov-maart) van 15.30-17.00 uur

A
CTIVITEITEN IN GROTE LIJNEN

APRIL T/M JULI Zeilopkomsten
04-05 Woensdag dodenherdenking bij gemeentehuis Aalsmeer. Kom allemaal! Klik hier voor meer info.

SEPTEMBER
17-09 Eerste kennismakingsdag en/of zeilopkomst van 13.00-17.30 uur.
24-09 Zeilopkomst van 13.00-17.30 uur.


Kom een keertje gratis kijken!
Klik hier om 3x gratis kennis te maken.

Leiding gevraagd!

Scoutinggroep Wiol & Willem Barendsz. Zoekt actieve leiding voor diverse speltakken. De tijden hangen af van de opkomst van de groep en de leeftijd waarmee je aan de slag wilt. Het gaat in principe om de vrijdagavond, zaterdagochtend of -middag. Leiding geven bij de Scouting is een leuke en gezellige vrijetijdsbesteding zowel met de kinderen als de overige leiding binnen de groep! Voor verdere informatie via het contactformulier

Giften en schenkingen

Wilt u Scouting Wiol en Willem Barendsz. een warm hart toedragen? dan kunt u vrijwillig geld storten op onze rekening
NL11 INGB 0005843490 tnv Wiol en Willembarendsz Aalsmeer. Uw gift komt ten goede aan de uitvoering of ondersteuning van de scouting activiteiten. We kunnen het heel goed gebruiken en bijvoorbaat dank voor uw gebaar.